Mat & Nöje

Affärsområdet handel samlar tre affärsenheter verksamma inom hotell, restaurang, catering, event och kök, Vi samlas under samma plattform för värdegrund, affärsmodell och är integrerade via ett antal funktioner som IT, Ekonomi, HR och en del andra administrativa funktioner. Vi strävar efter att skapa högt medarbetarvärde och högt kundvärde genom att samarbeta inom gruppen.